top of page

 

 

Platform:

 

We zien dat tegenwoordig sociale media een belangrijk communicatiemiddel is.

Zo is het de markt of de aanbieder die digitaal communiceert met haar klant of gebruiker.

Maar ook de gebruiker gebruikt deze lijn om reactie te geven of een signaal af te geven.

 

We kunnen gerust zeggen dat zaken doen mobiel en smart geworden is.

Het uitzetten van acties of peilen van interesse is een steeds belangrijker stukje gereedschap wat bij veel bedrijven en organisaties de stichting van hun beleid kan doen veranderen.

Het inter acteren van overheden met burgers is dus een sterke schakel voor het toetsen van hun eigen beleid.

 

Deze schakel en communicatie methode is ook belangrijk voor het peilen van evenementen en bijeenkomsten. We zitten dus graag dichtbij onze consument, want ook nieuwe kennis kan hier vandaan komen.

 

Kennis delen:

 

Veel bedrijven en organisaties zijn vooral gefocust op het voortbouwen van hun eigen kern-

activiteiten. We merken op dat ook de communicatie eenzijdig is, terwijl de consument behoefte heeft aan een platform. Een platform waar men alle informatie kan vinden van diverse partijen.

Het is dus belangrijk om kennis en activiteiten te binden en zo het bereik te vergroten.

 

Netwerk effect:

 

Het inrichten van een platform zal moeten inspelen op de vraag vanuit de gebruiker.

Het aanbod kan dus steeds variëren maar de look en feel blijven van hetzelfde karakter.

Door te zorgen voor een eigen karakter zal de gebruiker vertrouwd raken met het platform.

Hoe meer gebruikers het platform kent des te waardevoller het zal zijn voor gebruikers en deelnemers. Met meer aangesloten deelnemers zal het bereik ook snel toenemen en maken we gebruik van het netwerkeffect.Ook uw netwerk maakt dus deel uit van het netwerkeffect.

 

Componenten op het platform:

 

Om de voorgaande beschreven doelstellingen te behalen zijn een minimaal aantal componenten nodig om voor een stevige basis te zorgen.

Een aantal belangrijke componenten zijn:

 • Gezamenlijke agenda

 • Overzichtelijke berichtgeving

 • Zorgen voor maatschappelijk draagvlak

 • Doorlinken

 

 

 

Gezamenlijke agenda:

 

Een gezamenlijke agenda is een belangrijke spil. Hier kan de bezoeker in 1 oogopslag een overzicht krijgen van een evenement naar zijn keuze. Alle op de agenda geplaatste evenementen worden gehouden in Zeeland en hebben een groen karakter. Ofwel zij moeten bijdragen aan beleving en promotie van de Zeeuwse natuur waarden.

 

 

 

Overzichtelijke berichtgeving:

 

Van alle aangeboden activiteiten zal een kort bericht worden geplaatst welke de karakters van het evenement beschrijft dus, wie-wat-waar-wanneer.

Deze berichten worden naast elkaar op het platform weergegeven.

 

Doorlinken:

 

Op het platform zal gebruik worden gemaakt van een aanbod van diverse activiteiten of berichten aangeboden door verschillende organisaties.

Heeft de bezoeker de wens om gebruik te maken van een activiteit ofwel meer informatie, dan zal hij een formulier invullen welke automatisch naar de juiste organisatie zal worden verzonden en zo verder behandeld worden.

Het platform fungeert hier zoals een marktplaats, gericht op vraag en aanbod.

 

Uniform en compleet:

 

Alle berichten hebben een zelfde uitstraling en vormgeving passend binnen de kaders van het platform. Er zal dus geen extra reclame worden gemaakt om een bepaalde activiteit extra te belichten. Alle berichten zijn dus uniform en compleet.

 

Succes maken we samen:

 

Om dit platform succesvol te maken en de gebruiker een compleet aanbod te bieden is uw deelname van groot belang. Het zou zonde zijn als juist uw organisatie ontbreekt op dit platform en uw activiteiten en doelstellingen hier niet zichtbaar worden gemaakt.

 

Uitgenodigde of deelnemende organisaties:

 

 • Provincie Zeeland

 • VVV Zeeland

 • Stichting het Zeeuws Landschap / Terra Maris

 • Nationale Vogelbescherming

 • Natuurmonumenten

 • Staatsbosbeheer afdeling Zeeland

 • Natuur Educatie IVIV Zeeland

 

 

 

 

Wat vragen wij van van onze deelnemende partners ?

 

Een aanbod van activiteiten welke passend zijn binnen de gestelde kaders van dit platform.

Tevens van iedere activiteit of evenement een kort omschrijving.

En een e-mail adres waar men terecht kan voor aanmelden of vragen.

 

Een logo van uw organisatie voor plaatsing op het platform, liefst in het type vector bestand.

 

Om van elkaars netwerk gebruik te maken ontvangt u van ons een vermelding met een link voor plaatsing op uw website. Tevens ook een uniform bericht ter berichtgeving voor uw sociale media.

 

 

Kosten:

 

Om deel te nemen aan het platform zijn geen kosten verbonden, deelname is dus gratis.

 

Voorwaarden:

 

Wel is er de wens om deelname voor minimaal 1 jaar aan te geven. Indien het niet het gewenste resultaat mocht opleveren zal er geen verlenging plaatsvinden.

 

AVG

 

Alle informatie betreffende de AVG wetgeving bescherming persoonsgegevens zijn terug te lezen op de website van Zeeuwse Pixsels .

 

Deelname bevestigen:

 

Wij begrijpen dat u ongetwijfeld nog vragen heeft en beantwoorden deze dan ook graag.

 

Wij zien een uitnodiging voor een kennismaking en gesprek dan ook graag tegemoet.

 

 

 

Belt u voor het maken van een afspraak met:

De heer W. Flipse, bereikbaar op: 06-112 08 773.

Initiatiefnemer Platform Natuurpromotie Zeeland.

bottom of page