top of page

Acerca de

IMG_7329_edited.jpg

Ik wil een dier laten opzetten ,wat nu ?

 

Als eerste moet er gekeken worden om wat voor dier het gaat. Bijna alle in Nederland in het wild voortkomende dieren zijn beschermd m.u.v. gehouden dieren en dieren die in het kader van jacht beheer of schadebestrijding legaal gevangen of geschoten zijn.

Met de invoering van de wet natuurbescherming zijn de regels voor beschermde inheemse dieren met betrekking tot het prepareren sterk veranderd. De belangrijkste wijziging is het af schaffen van de vervoersverklaring. U kunt de te prepareren dieren tegenwoordig direct naar de preparateur toe brengen en hoeft ze dus niet langer eerst bij de politie te tonen. Bij beschermde inheemse vogels zal de preparateur het dier registreren. Zo krijgt de betreffende vogel een uniek nummer in de vorm van een merkteken welke aan de vogel (poot) bevestigd zal worden. Tevens zal de vogel op naam van de vinder en opdrachtgever registreren en melden bij de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). De registratie moet binnen 3 dagen worden gedaan, dus u vind een vogel, en wil deze laten opzetten ga dan binnen 3 dagen naar een preparateur in uw omgeving.

Het dier kunt u het beste tot die tijd in de vriezer bewaren doe dit in een goed afgesloten plastic zak en gebruik zeker geen kranten!

Wel geven wij het advies om niet zomaar ieder dier op te rapen, houd ten alle tijden rekening met ziektes zoals de vogelgriep. Wij raden aan om altijd handschoenen te gebruiken....

De kosten:

Hieronder vindt u een overzicht met diersoorten en de kosten die u kunt verwachten als u een dier laat prepareren. Het prepareren van een dier is, zoals u onder het kopje ‘Wat is prepareren?’ kunt lezen, een tijdrovende klus. Mede hierdoor wordt de prijs van het preparaat bepaald.

Een meerprijs kan worden berekend bij dieren met veel vet, bij zwaar gehavende dieren, bij ‘lastige’ soorten of als het dier in een afwijkende stand moet worden opgezet. Dit is ook het geval wanneer het preparaat met een open bek of snavel geprepareerd moet worden, gespreide vleugels of op een uitgebreid postament ('landschap') geplaatst moet worden, of wanneer er een anders dan 'standaard' muurplank en/of ornament (bijv. bij tanden van een wild zwijn) geplaatst moet worden.

Genoemde prijzen zijn een indicatie en kunnen afwijken ten opzichte van de prijs bij de door u gekozen preparateur. De hieronder vermelde kosten zijn exclusief BTW.

Onderstaande zijn richtprijzen NVP, maar vraag zeker naar onze tarieven.....

Huidpreparaten vogels (in grootte vergelijkbaar met):

Huismus, vink, koolmees, roodborst € 165,–
Spreeuw, merel, ijsvogel € 175,–
Kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer € 195,–
Zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip € 235,–
Wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant € 260,–
Reiger, aalscholver € 365,–
Ganzen v.a. € 395,–
Ooievaar € 450,–
Knobbelzwaan, pauw v.a. € 685,–

Huidpreparaten zoogdieren (in grootte vergelijkbaar met):

Muis € 110,–
Mol, woelrat € 150,–
Eekhoorn, hermelijn, rat € 195,–
Konijn, egel € 280,–
Marters, muskusrat € 310,–
Haas € 375,–
Reekalf € 385,–
Beverrat € 495,–
Vos € 575,–
Das € 595,–
Ree v.a. € 950,–

Trofeekoppen (borst-kop preparaat):

Vos, das € 375,–
Ree € 395,–
Wild zwijn (plm. 80 kg) v.a. € 500,–
Moeflon € 550,–
Damhert v.a. € 595,–
Edelhert (zesender) v.a. € 795,–

Jachttrofee/schedel op een muurplank:

Reebok € 50,–
Wild zwijn (tanden) € 50,–
Damhert (schaufler) € 150,–
Moeflon € 165,–
Edelhert (vanaf zesender) € 195,–

Bovenstaande bron: https://prepareren.nl/informatie/kosten/

Overzicht opgenomen van de Nederlandse vereniging van preparateurs 

bottom of page