top of page

Samenvatting nota Natuurbeleving en branding,

 

Inleiding:

 

Zeeland staat bekend om zijn duinen en schone stranden met een achterland waar men in de polders kan genieten van weide uitzichten. Niet voor niets wordt Zeeland gezien als de provincie waar interessante combinaties te maken zijn tussen cultuur – rust en natuurbeleving.

 

Natuurbeleving centraal:

 

Dat natuur belangrijk is voor mensen is een feit. Maar juist in Zeeland is het een belangrijke factor voor het woonklimaat en speelt het een belangrijke rol bij de promotie.

We vinden het dus van groot belang dat we onze natuur koesteren en de juiste aandacht geven binnen het toeristische product Zeeland. Dat we de natuur centraal stellen komt ook overeen met onze doelstellingen. Willen we de natuur beschermen en op een juiste wijze beheren dan is het van belang dat er een breed draagvlak voor is. Om dit draagvlak te vergroten spelen we in op natuurbeleving en willen bijdragen aan natuurkwaliteit en toegankelijkheid.

Op het platform Natuur Promotie Zeeland maken we inzichtelijk welke beleving mogelijk is en waar men deze kan vinden. Het platform bied ruimte aan diverse natuurorganisaties en is zo ingericht dat het aanbieden van activiteiten centraal staat. Samen met alle betrokken partijen geven we invulling aan het op een representatieve manier promoten van de Zeeuwse natuur binnen de kaders van “Zeeland, land in Zee”.

 

Zeeland, land in zee:

 

Een branding en promotie concept wat zijn oorsprong vind in de Natuur visie van de Provincie Zeeland. Hier staat ook weer de natuurbeleving centraal voor inwoners en toeristen.

Met de steeds groter wordende aanbod van toeristen aan Zeeland neemt ook de vraag naar informatie toe. Vele bezoekers aan natuurgebieden gaan ook steeds gerichter op zoek naar activiteiten en faciliteiten alvorens een bezoek te plannen.

 

Vraag en aanbod:

 

Het Platform geeft dus invulling aan de vraag naar informatie. De doelgroep is niet alleen de toerist van buiten Zeeland maar ook de Zeeuwse inwoners zoeken naar informatie over met name activiteiten. Het samenvoegen van de activiteiten van diverse natuurorganisaties geeft een duidelijk overzicht en speelt zo in op de wens van de bezoeker.

De bezoeker kan zelf gericht op zoek naar de informatie van zijn keus en kan deze naar eigen wens gedetailleerd krijgen. Het Platform kent dus een doorlink systeem. Heeft de bezoeker een keus gemaakt dan zal hij de mogelijkheid hebben om te klikken op het aangeboden onderdeel wat hem doorlinkt naar de organisatie zelf. Zo kan hij meer gedetailleerde informatie krijgen en kennis maken met de Zeeuwse natuur.

bottom of page